Privacybeleid

Patton B.V., gevestigd aan Veilingweg 2, 5301 KM  Zaltbommel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.patton.eu

Veilingweg 2

5301 KM  Zaltbommel

Nederland

Telefoonnummer: 088-5465000

E-mailadres: info@patton.eu

KVK-nummer: 17277802

Btw-nummer: NL821982114B01

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Patton B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam of voorletters, achternaam, straatnaam, huisnummer (eventueel met toevoeging), woonplaats en postcode, telefoonnummer, e-mailadres. Deze gegevens zijn verplicht om op te geven om gebruik te kunnen maken van onze diensten.
 • Deze gegevens slaan wij alleen op wanneer u ervoor kiest om via iDEAL of Credit Card te betalen. Deze gegevens hebben wij niet van u nodig wanneer u ervoor kiest om te betalen bij aflevering.
 • Besteldata, bestelnummers, totaalbedragen, ordernummers, details van je bestellingen zoals totaal (aantal) bestellingen, bedragen, (type) artikelen, artikelnummers, aantal, kleur en prijs, bezorgdata en -tijden, bezorgkosten en overzicht van betalingen.
 • Vragen, klachten en reparatieverzoeken. We nemen uw vraag, klacht of verzoek om reparatie op in de database van onze klantenservice.
 • Gegevens over de overeenkomst in geval van een beroep op de garantie. Dit betekent dat we ook uw gegevens over uw bestelling e.d. verwerken.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@patton.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Patton B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
 • Om te kunnen vragen om een review nadat je een artikel hebt gekocht;
 • Ten aanzien van onze artikelen en diensten, waaronder financiële diensten, kunt u een vraag stellen, klacht indienen, verzoek doen om reparatie, een beroep doen op uw garantie of om een andere reden contact opnemen met onze klantenservice(info@patton.eu). Voor klachten kunt u onze klachtenprocedure nalezen of de Algemene Voorwaarden raadplegen. Om u zo goed mogelijk te woord te kunnen staan, moeten we u later kunnen benaderen met aanvullende informatie.
 • Marketing (indien toestemming). Om u van persoonlijke aanbiedingen te kunnen voorzien, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens/contactgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Patton B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Je gegevens bewaren we 7 jaar in verband met wettelijk vastgestelde termijnen. Daarna zullen wij uw gegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij we bepaalde gegevens langer nodig hebben voor een andere doeleinde. Als dat het geval is, hebben wij daarvoor een grondslag en zullen wij ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat andere doeleinde. We zullen in die gevallen alleen die gegevens bewaren die noodzakelijk zijn om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Na de wettelijke bewaartermijnen zullen wij uw gegevens uiteraard alsnog verwijderen of anonimiseren. We zullen gegevens anonimiseren als we ze bijvoorbeeld nog willen gebruiken voor statistische doeleinden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Patton B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Patton B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Patton B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Patton B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Door middel van analytische cookies kunnen wij meten en analyseren hoe u onze shop gebruikt en waar we dat kunnen verbeteren. Hiervoor gebruiken wij onder meer de software van derden, zoals Google Analytics. Google Analytics hebben wij privacyvriendelijk ingesteld. Zo hebben we de laatste twee cijfers van uw IP-adres afgeschermd, zodat uw privacy zo goed mogelijk wordt beschermd. Daarom wordt dit ook wel ‘privacyvriendelijk’ genoemd.

Als u ervoor kiest om informatie met betrekking tot onze artikelen en diensten te delen via social media, zoals YouTube, Facebook, Pinterest, Instagram of X, zullen uw gegevens, zoals uw naam en uw interesses in onze artikelen en diensten, mogelijk zichtbaar worden voor alle bezoekers van uw persoonlijke pagina’s. Op het gebruik van social media zijn de voorwaarden, privacy- en cookieverklaring en andere verklaringen van de betreffende social media van toepassing. Patton raadt u aan om die zorgvuldig te lezen. Deze kunnen afwijken van die van Patton. De voorwaarden van Patton en deze privacyverklaring zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media.

 

Jouw recht op informatie, inzage, rectificatie en verwijdering

We zijn verplicht om u te informeren over onze identiteit, welke gegevens we van u verwerken, hoe lang, voor welke doeleinden, op basis van welke grondslag en aan wie we uw gegevens verstrekken. Al deze informatie kunt u vinden in deze privacyverklaring. Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen de informatie kosteloos verstrekken, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. In dat geval zullen we geen gevolg geven aan uw verzoek of, als we dat wel doen, administratiekosten rekenen. Je hebt het recht op inzage in uw gegevens. U heeft onder meer het recht om van Patton uitsluitsel te verkrijgen of zij gegevens van u verwerkt, en zo ja, welke gegevens, wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen uw gegevens worden verstrekt, hoe lang uw gegevens worden verwerkt en de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens (als de gegevens niet van jezelf afkomstig zijn). U hoeft geen reden te geven voor een inzageverzoek. Het recht op inzage heeft alleen betrekking op inzage in uw eigen gegevens. Patton kan u vragen om een kopie van uw rijbewijs, identiteitskaart of paspoort te sturen ter identificatie. U kunt Patton vragen uw gegevens direct te laten rectificeren indien deze gegevens niet correct zijn. U heeft ook het recht om onvolledige gegevens volledig te maken door een aanvullende verklaring of brief te sturen aan Patton. Op verzoek zijn we verplicht uw gegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen, bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • U trekt uw toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd en Patton heeft geen andere grondslag voor de verwerking
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen zogenaamde ‘dwingende gerechtvaardigde gronden’ die ervoor zorgen dat de verwerking mag worden voortgezet
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing, met inbegrip van profilering die daarop betrekking heeft
 • Uw gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Als Patton uw gegevens heeft gedeeld met andere partijen en verplicht is om uw gegevens te verwijderen, zal zij alle redelijke maatregelen treffen om die andere partijen ervan op de hoogte te stellen dat koppelingen en kopieën van uw gegevens ook moeten worden verwijderd.

Het ‘recht om vergeten te worden’ staat tussen aanhalingstekens. We kunnen of mogen namelijk niet altijd al uw gegevens verwijderen. Soms is de verwerking namelijk nog nodig voor:

 • Nakomen van wettelijke verplichtingen die op Patton rusten
 • Archiveren voor statistische doeleinden (onder omstandigheden)
 • Instellen, uitoefenen of onderbouwen van claims, bijvoorbeeld op basis van uw garantie

U heeft het recht om verwerking van uw gegevens te laten beperken in de volgende gevallen:

 • U bent het niet eens met de juistheid van uw gegevens
 • De verwerking is onrechtmatig en u wilt niet dat uw gegevens worden verwijderd. In de plaats daarvan wilt u liever dat het gebruik van uw gegevens wordt beperkt
 • Patton heeft uw gegevens niet meer nodig, maar u heeft ze nog wel nodig voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een claim

Als de verwerking is beperkt, worden uw gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, alleen verwerkt met uw toestemming, in verband met een claim, ter bescherming van rechten van anderen of om gewichtige redenen van algemeen belang, zoals internationale gegevensuitwisselingen tussen belasting- of douanediensten of financiële autoriteiten.

 

Beveiliging:

Welke beveiligingsmaatregelen zijn er genomen om de persoonsgegevens te beschermen? Om te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn gebruiken wij voor ieder account:

 1. Logische toegangscontrole, gebruikmakend van sterke wachtwoorden
 2. Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie
Mijn winkelwagen
Verlanglijst
Recent bekeken
Categorieën